KBT i Gävle

Evidens Beteende Förändring

Legitimerade psykologer

Nyheter

Senaste nytt »

2017-05-24

Mottagningen stänger för semester vecka 27-34

 

2015-06-23

Mottagningen stänger för semester vecka 27-31

 

2014-06-26

1 juli stänger KBT i Gävle för semester och öppnar återigen 4 augusti. Under denna tid tar vi inte emot för besök men vi kan nås per telefon och mail för bokningar och förfrågningar. Ha översikt med att vi inte kollar mail eller svarar i telefon varje dag.

2017-05-24

Mottagningen har stängt för semester under v30 till v34.

2014-02-24

Johan och Björn föreläser i Märsta 25/2 samt i Uppsala 4/3. Besök www.stressamindre.se för mer information.

2013-09-26

Björn tipsar om stresshantering i Arbetarbladet

Här kan du lyssna på Johan då han blir intervjuad av P4 Gävleborg om rädslor och ångest

2013-09-12

Stressamindre.se är nu live! Läs mer om vår föreläsning om stress och stresshantering med hjälp av KBT

2013-06-25

Under hösten 2013 kommer vi storsatsa på föreläsningen:

"Stressa mindre med KBT" - stay tuned!

2013-06-25

Mottagningen har semesterstängt 25 juli - 5 augusti

2012-08-01 Mottagningen är åter öppen efter semester.

2011-06-01 KBT i Gävle startar sin verksamhet

KBT i Gävle

Evidens Beteende Förändring

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Det sätt som begreppet "beteende " används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi. De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva och ibland mycket effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

"Med beteende menas olika

kroppsliga reaktioner, egna

tolkningar av händelser och

specifika handlingar som gör att

både individen själv och dennes

omgivning påverkas."

En kognitiv beteendeterapeut (KBT-terapeut) börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem.

"KBT är en effektiv behandlingsmetod vid en rad olika psykiska problem."

Orsakerna till problemen är inte på förhand bestämda, men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. Även tanke- och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande. I terapin fokuseras dock på här och nu-situationen och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av t ex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden. De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser som vid individualterapi eller från flera personer som vid familjeterapi. Både individuellt behandling med en patient i taget och gruppbehandling med flera patienter förekommer inom KBT.

(från kbt.nu)

Vad är ångest och depression?

Vad är ångest stress och depression?

Känner du dig orolig? Har du ångest? Är du rädd för sociala situationer? Låter du din rädsla styra ditt liv? Är du nedstämd? Känns livet meningslöst och du kan inte förklara varför? Vill du förändra det sätt du lever ditt liv? Lider du av stress? Gör du saker som får negativa konsekvenser för dig själv och andra?

Du, likt hundratusentals andra svenskar, lider kanske av ångest eller depression helt i onödan. Ångest- och depressionssjukdomar är vanligare än de flesta tror och faktiskt är det så att många människor söker inte hjälp för denna typ av problematik. Forskning visar dock att det finns effektiv psykologisk behandling!

Ångest kan ta sig många uttryck - allt från gnagande oro till plötslig akut panik. All ångest är förstås plågsam. Ändå har oro, ängslan, nervositet, rädsla, skräck - och till och med panik - i grunden normala, nyttiga och rent av livsnödvändiga funktioner. Vi behöver förmågan att kunna känna ångest för att ta oss ur eller undvika verkliga faror. Men ångest är inte alltid befogad. De flesta kan säkert komma ihåg att de någon gång känt stark rädsla för något som egentligen inte var farligt, till exempel den malande oron när det dröjde flera timmar innan deras barn kom hem från skolan eller den plötsliga skräcken när en fågel flög upp framför deras fötter under en mörk kvällspromenad.

Ångest som är starkt överdriven, och som inte längre är kopplad till verkliga faror, kan vara sjuklig om den har pågått så länge och blivit så plågsam att den utgör ett hinder för att leva ett normalt liv.

(från sbu.se)