KBT i Gävle

Evidens Beteende Förändring

Legitimerade psykologer

Nyheter

Senaste nytt »

2017-05-24

Mottagningen stänger för semester vecka 27-34

 

2015-06-23

Mottagningen stänger för semester vecka 27-31

 

2014-06-26

1 juli stänger KBT i Gävle för semester och öppnar återigen 4 augusti. Under denna tid tar vi inte emot för besök men vi kan nås per telefon och mail för bokningar och förfrågningar. Ha översikt med att vi inte kollar mail eller svarar i telefon varje dag.

2017-05-24

Mottagningen har stängt för semester under v30 till v34.

2014-02-24

Johan och Björn föreläser i Märsta 25/2 samt i Uppsala 4/3. Besök www.stressamindre.se för mer information.

2013-09-26

Björn tipsar om stresshantering i Arbetarbladet

Här kan du lyssna på Johan då han blir intervjuad av P4 Gävleborg om rädslor och ångest

2013-09-12

Stressamindre.se är nu live! Läs mer om vår föreläsning om stress och stresshantering med hjälp av KBT

2013-06-25

Under hösten 2013 kommer vi storsatsa på föreläsningen:

"Stressa mindre med KBT" - stay tuned!

2013-06-25

Mottagningen har semesterstängt 25 juli - 5 augusti

2012-08-01 Mottagningen är åter öppen efter semester.

2011-06-01 KBT i Gävle startar sin verksamhet

KBT i Gävle

Evidens Beteende Förändring

Om KBT i Gävle AB

Vi erbjuder;

Psykologisk bedömning

Psykologisk behandling

KBT-kompetens

Psykologisk utredning

Neuropsykologisk utredning

Organisationskonsultation

Ledarutveckling

Utbildning

Handledning

Vi bedömer och behandlar följande problematik;

Stresshantering

Fobier

Ångesttillstånd / oro

Depression / nedstämdhet

Självkänsla

Livsstilsförändring

Trauma / Kris

Sömnproblem

Smärthantering

Beroendeproblematik (ej alkohol eller droger)

Stödsamtal

Beteendeproblem

KBT i Gävle är ett alternativ till den offentligt finansierade vården och erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling med korta ledtider. Vi är en privat mottagning och den behandling vi erbjuder betalas av patienten själv. Det är vanligt förekommande att patientens arbetsgivare eller försäkringsbolag kan finansiera hela eller delar av behandlingen.

Vi innehar F-skattsedel och har, som lagen kräver, patientansvarsförsäkring.

På psykologmottagningen KBT i Gävle AB är vi två legitimerade psykologer med KBT-inriktning. KBT betyder kognitiv beteendeterapi och kan mycket förenklat beskrivas som att klienten och behandlaren arbetar här och nu med beteendeförändring. Förändras beteendet följer måendet efter! Vi har erfarenhet av psykologisk behandling av både barn och vuxna.

Våra ledord som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet är Evidens, beteende och förändring. Med evidens menar vi att det vi erbjuder våra uppdragsgivare ska vara evidensbaserat. Vi ska alltså göra vårt yttersta för att det vi erbjuder kunden faktiskt gör någon skillnad och fungerar. Med beteende vill vi förmedla att vi utgår från att människans beteenden är inlärda och därigenom går att lära om. Förändring står för att vi tror på människans förmåga att vid behov förändra sig och att vi ska finnas tillhands för att hjälpa våra klienter att lyckas med de förändringar de vill göra i sina liv.